Servicii

SERVICII
 
Serviciile oferite de societatea noastra sunt:

 • analiza pietei si previzionare in cadrul sectorului energetic;

 • analiza oportunitatii proiectelor pe criterii tehnologice, ecologice, economice si comerciale;

 • analiza terenurilor din punct de vedere al racordarii la sistemul energetic national;

 • analiza tehnico-economica a proiectelor: studii de oportunitate, de prefezabilitate

  si fezabilitate;

 • management de proiect (proiect tehnic, documentatie tehnica  autorizatie constructie, detalii de executie);

 •  asistenta in negocierea cu autoritatile de reglementare si alte autoritati de licentiere;

 •  intocmirea documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor, acordurilor si licentelor;

 •  supervizarea lucrarilor de constructii-montaj.Etapele de lucru conform legislatiei in vigoare, in special a Legii Energiei nr. 13/2007
si a reglementarilor ANRE (Agentia Nationala de Reglementare a Energiei)
sunt:
 
 • identificarea pe teren a amplasamentelor corespunzatoare tehnic precum si in concordanta cu interesul specificat de client,
 • obtinerea Certificatului de Urbanism pentru construirea parcurilor eoliene/solare sau microhidrocentralelor-MHC, din aria de interes stabilita, ocazie cu care se stabilesc de autoritatea publica (Primarii, Consilii Judetene) si celelalte avize necesare obtinerii autorizatiei de constructie cum ar fi: 
  • realizarea Studiului de Fezabilitate;
  • intocmirea documentatiilor si obtinerea avizului tehnic de racordare la Sistemul Energetic National (SEN);
  • intocmirea si promovarea Planului Urbanistic Zonal;
  • intocmirea documentatiilor si obtinerea Acordului de Mediu;
  • Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie:
  • intocmirea Documentatiei Tehnice de Autorizare a Constructiei.
 • obtinerea de drepturi asupra terenului: cumparare (drept de proprietate) sau superficie 
 • obtinerea autorizatiei de infiintare de producator de energiei electrica din sursele regenerabile de energie,conform HG nr 540/2004 si a reglementarilor ANRE,
 • obtinerea Licentei de producator independent de energie conform reglementarilor ANRE,
 • calificarea productiei de energie electrica in vederea valorificarii Certificatelor Verzi,
 • executia propriu-zisa a proiectului,receptie,punere in functiune,
  • exploatare energetica,asigurarea serviciului energetic de valorificare a productiei de energie si a Certificatelor Verzi;
  • mentenanta.
            back                                                                                              Proiecte