MHC Fenes

     

      MHC Fenes, jud. Alba

       Titularul proiectului

      S.C. Balkan Hydroenergy SRL, TIMISOARA.

      Centrala este echipata cu o turbina Banki (Cehia).

Furnitura completa contine:
 • vana fluture Dn=800 mm amonte turbina
 • Turbina tip Banki
 • Multiplicatorul de turatie
 • Generatorul electric asincron
 • Dulapul de automatizare,de protectii si de conexiune la SEN
Conexiunea la SEN este realizata la LEA de 20 KV printr-un post echipat cu celule electrice de 20 KV si un trafo de 630 KVA -0,4/20 KV.
Conducta de aductiune in lungime de 1850 m este realizata din tuburi de PAFSIN cu diametrul Dn=800 mm,fiind montata sub drumul comunal.
Captarea deja existenta apartine Primariei Zlatna, fiind exploatata in comun atit pentru Uzina de apa a orasului cit si pentru MHC Fenes.

Etapele (coordonate de Cristian Mitu in calitatea de atunci de asociat la SRL Balkan Hydroenergy SRL) au fost:
 • Identificarea locatie
 • Semnarea contractului de Asociere cu Consiliul Local al orasului Zlatna pentru utilizarea in comun al captarii de pe paraul Fenes
 • Intocmirea documentatiilor specifice si obtinerea avizelor solicitate prin Certificatului de Urbanism, Acordul de Mediu, Avizul Tehnic de Racordare la SEN, Avizul de Gospodarirea Apelor(cele mai importante); studii topo, geo, etc.
 • Coordonarea activitatii de proiectare de specialitate hidroenergetica realizata de firme autrizate si cu experienta in domeniu.
 • Obtinerea Autorizatiei de Constructie.
 • Selectarea ofertantilor si contractarea lucrarile de C+M (constructii+montaj), a echipamentelor de baza si a conductei de aductiune.
 • Executarea lucrarilor
Autorizarea functionarii centralei prin:
 • Acordul de functionare eliberat de Directia Bazinala a Apelor Mures
 • Acordul de functionare de Mediu
 • Licenta de producere al energiei electrice
 • Incheierea contratelor de valorificare a energiei electrce produse si al Certificatelor Verzi
 • Pregatirea personalului de exploatare al microhidrocentralei Fenes.
Punerea in functiune s-a realizat la data de 02.02.2010 ora 17,42.

Titularul proiectului

 

S.C. RENEWLABES INVEST S.R.L. TIMISOARA.

Amplasament

 

Amenajarea celor 2 microhidrocentrale va fi situata pe teritoriul administrativ al comunei Bautar, in extravilanul satului Bucova, judetul Caras-Severin. Pe Valea Bistrei se va amplasa o captare si un MHC, iar pe cursul paraului Valea Lupului o captare si o microhidrocentrala.

Suprafata de teren necesara estimata este de 20.000 mp. Cotele de amplasare a complexului sunt:

 

1. pentru valea Bistra   - 

 • captarea la cota  1290 m;
 • MHC 1 la cota 1135 m,aval confluenta cu paraul Modus;

 

2. pentru Valea Lupului – captarea la cota 986 m;

-       MHC la cota 685 aval de confluenta cu paraul Cracului.

 

Regimul juridic al terenurilor

 

S.C. RENEWLABES INVEST S.R.L. detine un contract de concesiune pe 49 de ani, incheiat cu Compososeratul Bucova.

 

 

Captarea pe Bistra I – cota - 1290 m

 

Captarea Bistra  va fi alcatuita din:

-       prag deversat din beton, 1,5 m inaltime, front de 10 m

-       scara de pesti Qs = 0,026 mc/s

-       disipator de energie

-       rizberma mobila din bolovani

-       canal de spalare

-       desnisipator

-       camera de incarcare a aductiunii

Aductiunea  MHC Bistra  I

 

-       diametrul D=500 mm;

-       materialul din care va fi executata conducta: teava PAFSIN;

-       presiunea maxima de lucru PN = 25 barr;

-       lungimea aductiunii L = 2500.00 m;

-       lungimea tuburilor l = 6-12 m;

 

MHC 450 kW Bistra  I

 

-       puterea la bornele generatorului - P=450.00 kW

-       energia estimata - E=1710.00 MWh/an.

 

Captarea pe Valea Lupului – cota - 990 m

 

Captarea Valea Lupului  va fi alcatuita din:

-       prag deversat din beton, 1,5 m inaltime, front de 10 m

-       scara de pesti Qs = 0,016 mc/s

-       disipator de energie

-       rizberma mobila din bolovani

-       canal de spalare

-       desnisipator

-       camera de incarcare a aductiunii

Aductiunea  MHC Valea Lupului

 

-       diametrul D=400 mm;

-       materialul din care va fi executata conducta: teava PAFSIN;

-       presiunea maxima de lucru PN = 30 barr;

-       lungimea conductei L = 2700.00 m;

-       lungimea tuburilor l = 6-12 m;

 

MHC 450 kW Valea Lupului

 

-       puterea la bornele generatorului - P= 525.00 kW

-       energia estimata - E= 1995.00 MWh/an.

 

Stadiul actual

 

 • Certificat de urbanism;
 • Aviz de amplasament de la ENEL Distributie Banat;
 • Aviz de amplasament de la Apele Romane ;
 • Studiu topografic de amplasament;
 • Studiu hidrologic intocmit de INHGA Bucuresti;
 • Studiu Geotehnic
 • Contract de concesiune teren;
 • Studiu de oportunitate;
 • S-a depus documentatia pentru obtinerea Acordului de Mediu;
 • S-a depus documentatia pentru Avizul de Gospodarire a Apelor;

 

In desfasurare

 

 • Studiul de solutie pentru racordarea la SEN - solutia avizata prin avizul de amplasament este cu racordarea in LEA 20 KV existenta in satul Bistra,printr-o LES de 20 KV;
 • Obtinerea Avizului Tehnic de Racordare-ATR;
 • Documentatia de DTAC (tehnica de autorizatie de constructie);
 • Obtirea tuturor avizelor si aprobarilor conform Certificatului de Urbanism si a solicitarilor celorlalte avize obtinute deja(Ape;Mediu;Enel);

Autorizatia de constructie-(timp estimat 2 luni).